VERZUIM IN UW BEDRIJF ZO LAAG MOGELIJK?

lees meer
Sinds 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om een overeenkomst met een arbodienst te hebben. Deze wettelijke verplichting geldt vanaf één medewerker, ongeacht het aantal contracturen! Ook voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) geldt een verplichting. Bent u op zoek naar een betrouwbare dienstverlener, neem dan contact met ons op.                                                                                                                                                                                                              

Arbodienstverlening

Bent u op zoek naar een arbodienstverlener die zowel positief als effectief met uw medewerkers in gesprek gaat over een ziekmelding? Voor veel werkgevers en/of leidinggevenden is het voeren van een goed en resultaatgericht verzuim/verlofgesprek geen dagelijkse bezigheid. Hoe voert u een verzuimgesprek met als resultaat dat alle betrokkenen tevreden zijn? Er is géén standaard protocol voor het voeren van een goed gesprek, daarvoor zijn te veel onderwerpen van belang. Welke dat zijn, dat vertellen wij u graag. Wilt u uw verzuim en de verzuimkosten terugdringen, neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 0317-414 262 of per e-mail: info@attentusverzuim.nl.

Bedrijfsarts o.a. in Wageningen

Wanneer uw bedrijf in de Valleiregio of de Betuwe is gevestigd dan is het prettig indien de bedrijfsarts in de regio spreekuur houdt. Dichtbij, op korte termijn en BIG geregistreerd, voordelen voor zowel u als klant en voor ons als dienstverlener. Verder hebben wij een overeenkomst met een landelijk opererende bedrijfsartsenorganisatie. Dit heeft als voordeel dat wanneer een werknemer niet in deze regio woonachtig is, er toch een bedrijfsarts in de regio kan worden bezocht. Dit geldt ook wanneer u op diverse locaties bent gehuisvest. Tevens werken wij samen met vrijgevestigde bedrijfsartsen (BIG) in Nijmegen en Den Bosch.

Randvoorwaarden verzuimverlof

Zijn betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden bij een melding? Voorbeelden hiervan zijn: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het aanvragen van verzuimverlof door de werknemer. Vindt de melding zowel tijdig als per telefoon plaats zodat u als werkgever/leidinggevende de nodige maatregelen kunt treffen? Wordt hieraan voldaan? Vervolgens levert u de melding digitaal bij ons aan en stemmen wij met u af over het vervolg.

Kosten verzuimdag en Preventie

Bent u op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost? Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie bedraagt dit al snel € 250,-, per dag. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat deze kosten worden voorkomen dan wel verlaagd. Met het introduceren van Preventiegesprekken kan terugdringing, in ieder geval van Grijs verzuim, worden bereikt. Wat Grijs verzuim precies inhoudt daarover gaan wij graag met u in gesprek.

Registratie van plezier

Verzamelt u maandelijks de productiviteitscijfers? Verzamelt u dan ook met hoeveel plezier uw medewerkers iedere dag op het werk verschijnen?

 

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht