Aanpassing RI&E a.g.v. Coronamaatregelen

Arbeidsomstandighedenwet en RI&E Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) heeft de werkgever een zorgplicht , die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er...

lees verder

Kantoortuinen: zegen of vloek?

NRC, 29 oktober 2019 We weten al dat een drukke, open kantoortuin niet de beste plek is om te werken. Dat je er steeds wordt afgeleid, dat de kwaliteit van je werk daardoor daalt, dat je brein er stress krijgt, en...

lees verder

Rol bedrijfsarts bij hoogte ziekteverzuim

Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in ons land hoger dan nodig is. In veel gevallen kun je, ook als je je niet lekker voelt, gewoon blijven werken. De oplossing ligt vaak in het aanpakken van achterliggende oorzaken. Zelfstandig ondernemerschap is veel gezonder...

lees verder

Burnout, Overspannen, hoezo?

De Volkskrant – 22.01.2019 Burn-out voorkomen begint bij de baas Bij burn-outs gaat het doorgaans over de werknemer, terwijl de werkgever vaak een rol speelt – en er belang bij heeft ze tegen te gaan. Wat kunnen bedrijven doen om te...

lees verder

Basiscontract arbo verplicht

Voorkom een boete! Hoe voor komt u dit? Om ervoor te zorgen dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken...

lees verder

Preventiemedewerker

Vanaf 1 juli een 2018 nieuwe arbowet met daarin o.a. de rol van de Preventiemedewerker. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker...

lees verder

Succesvolle Tweede Spoor Trajecten

Tweede Spoor Traject   Inmiddels bestaat AttentusVerzuim zolang dat de eerste Tweede Spoor trajecten hun einde naderen. Altijd spannend of en zoja hoe een dergelijk traject wordt afgerond want ook al doen we heel veel aan begeleiding, je weet het niet...

lees verder

Wijzigingen 2017

Op menig terrein vinden er jaarlijks wijzigingen plaats, zo ook in de arbodienstverlening. Welke wijzigingen staan er aan te komen? De genoemde onderwerpen zijn nog niet definitief. De bedrijfsarts De bedrijfsarts wordt in de gelegenheid gesteld om zijn vak te professionaliseren....

lees verder

Regels over aanzegging

Er gebeurt veel in arbeidsland. Regelmatig verschijnen er artikelen en aanvullingen. Op de site van het ministerie van SZW kunt e.e.a. vinden.

lees verder

De minister van SZ&W vindt weer eens wat.

Betreft Loondoorbetaling bij ziekte: Werkgevers hebben de verplichting om het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen. Werkgevers ervaren knelpunten bij deze verplichting en ik zoek hier oplossingen voor. Zo heb ik de SER gevraagd om voor...

lees verder

Wet Werk en Zekerheid, ontslag is geen sinecure.

De nieuwe  Wet Werk en Zekerheid vraagt om grote zorgvuldigheid indien u als werkgever een werknemer wenst te ontslaan. Een leeg dossier, vergeet het. Altijd gefunctioneerd, vergeet het maar. Kortom: wanneer u een werknemer niet meer binnen uw organisatie kunt gebruiken...

lees verder

Slapend dienstverband, kent u dit?

Rechters staan een slapend dienstverband toe, dit is in de laatste maanden van 2015 duidelijk geworden na diverse rechtszaken. Werkgevers zijn verplicht om een transitievergoeding te betalen nadat een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat. Dat dit een kronkel...

lees verder

Kost wat kost naar de Rechter.

Geen dossier en dan? Het is en blijft van belang dat u, als werkgever, beschikt over een goed sluitend dossier. Bovendien heeft u de plicht om de werknemer voldoende in de gelegenheid te stellen om zichzelf bij te scholen. Heeft u...

lees verder

Stelt u de juiste vragen?

’s Morgens, op tijd, daar gaat de telefoon: een collega die zich ziek meldt. Vervelend, het is al zo druk en nu ook dit nog. Maar wat doet u? Hoe houdt u de werknemer paraat ondanks zijn/haar afwezigheid en de terechte ziekmelding? Vragen...

lees verder

No risk polis, wat houdt dit in?

No-riskpolis wat is de definitie & betekenis De no-riskpolis is voor bepaalde werknemers van toepassing. De werkgever die een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, krijgt het doorbetaalde loon bij ziekte van UWV geheel of gedeeltelijk vergoed, als...

lees verder

Privacy op het werk, wat houdt dit in?

Het is en blijft zoeken naar gedragsregels voor zowel werknemer als werkgever rondom privacy. Wie mag wat? Wie kijkt mee en hoe doet wordt meegekeken? Welke mediamiddelen mogen worden gecontroleerd? Verstandig is dat iedere medewerker zaken scheidt. Werk is werk, privé...

lees verder

Collectief ontslag en toch je talenten behouden?

Normaliter moet u bij een ontslagronde, waarbij een groep van medewerkers uit uw organisatie verdwijnt, het afspiegelingsbeginsel toepassen. Sinds 1 juli is er toch wat meer ruimte ontstaan om waardevolle medewerkers te behouden voor uw organisatie. Onder bepaalde voorwaarden is het...

lees verder

Hoe betrokken zijn uw werknemers?

  Als u als manager de betrokkenheid van medewerkers wil verbeteren kunt u veel doen. Als u zich maar concentreert op datgene waar u zelf controle over hebt, en niet op zaken die buiten uw invloedssfeer liggen. Zie illustratie.    

lees verder

Wet werk en zekerheid of onzekerheid?

Ruim 1 maand geleden is de wet werk en zekerheid in gegaan. Vóór 1 juli was er al de nodige ophef onder werknemers met een, soms langdurig, flexcontract. Bij verschillende werkgevers, niet de minste, werden contracten niet verlengd. Op deze wijze...

lees verder

Over-spanning in uw lijf

Een overspannen lichaam (burn-out) komt veel en steeds vaker voor. Ruim 1 op de 7 werknemers leidt aan spannings klachten. Gemiddeld blijven deze werknemers 189 dagen thuis. Wie kent het niet? Je wordt overladen met grote hoeveelheden nieuws en informatie, waardoor je...

lees verder

Opschorting loondoorbetaling

Het is en blijft lastig om werknemers te laten inzien hoe er meegewerkt dient te worden aan re-integratie. Of dit nu een bezoek is aan de bedrijfsarts of in overleg met u als leidinggevende of ondernemer, de medewerk(st)er dient ten alle...

lees verder

Aanpak Schijnconstructies nu wettelijk geregeld

Bron: SZW In de Tweede Kamer hebben alle partijen ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Zo zijn...

lees verder

Waarop verliest u inkomsten?

Bron: Robert Jan Blom Vanaf deze stek heb ik meerdere malen beweerd dat een faillissement in 95 procent  van de gevallen een kwestie is van eigen schuld, dikke bult. De meeste ondernemers die ik spreek, zijn het – soms na enig...

lees verder

Vergrijzing in onderwijsland, wat te doen?

Bron: Eforis Door: Marcel van Marrewijk, Haike Nillesen en Anco Weijman Het personeelsbestand van ‘onderwijsland’ is sterk vergrijsd, 65 procent is ouder dan 45 jaar. Door de hoge werkdruk valt 20 procent uit met burn-out klachten ten opzichte van 16 procent...

lees verder

Wanneer ziek/betermelding bij het UWV?

Bron: UWV U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Moet u uw zieke (ex-)werknemer dan ziek melden bij UWV? Neemt u zelf de beslissing over een eventuele Ziektewet-uitkering? Hoe weet u hoe hoog de uitkering is? Lees meer over de verschillende situaties...

lees verder

Bent u op de hoogte van de arbowet voor jongeren onder de 18 jaar?

Maatschappelijke stage en de ARBO-wet De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke stage? 1. Arbeidsomstandighedenwet Om jongeren te beschermen,...

lees verder

Regionale verschillen in duurzame inzetbaarheid

Bron:Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen De mate waarin Nederlandse werknemers denken te kunnen doorwerken verschilt flink per regio. Zo blijkt uit de factsheet Monitor Arbeid van TNO. Gemiddeld denken werknemers lichamelijk en geestelijk in staat te zijn het huidige werk voort te...

lees verder

Werknemers tevreden over arbodiensten

Bron:Oval Werknemers zijn opnieuw tevreden over het contact met de bedrijfsarts en de casemanager van een arbodienst. Zij voelen zich serieus genomen, vinden dat afspraken worden nagekomen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens. Dit blijkt uit een door GfK...

lees verder

Werdruk neemt toe, wat is uw ervaring?

De werkdruk in Nederland neemt toe. Dat signaleert Effectory op basis van recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 400.000 medewerkers in Nederland. In 2012 beoordeelde 68 procent van de Nederlandse medewerkers haar werkdruk als goed. In 2015 is dit afgenomen naar...

lees verder

Minder ziekteverzuim door gezondheidspleinen

Een team van experts inzetten om je personeel gezond en vitaal te houden? Achmea investeert flink in de gezondheid van haar medewerkers. Op het Gezond Werken Plein staan psychologen, bedrijfsartsen, mental coaches en fysiotherapeuten klaar om medewerkers te helpen. Wat levert...

lees verder

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen