Arbo nieuws

Werk met onsOver ons

WET WERK EN ZEKERHEID, ONTSLAG IS GEEN SINECURE.

De nieuwe  Wet Werk en Zekerheid vraagt om grote zorgvuldigheid indien u als werkgever een werknemer wenst te ontslaan. Een leeg dossier, vergeet het. Altijd gefunctioneerd, vergeet het maar. Kortom: wanneer u een werknemer niet meer binnen uw organisatie kunt gebruiken en deze persoon beschikt over een positief arbeidsverleden dan zijn er 2 mogelijkheden. U trekt de portemonnee of u zoekt...

Lees meer

SLAPEND DIENSTVERBAND, KENT U DIT?

Rechters staan een slapend dienstverband toe, dit is in de laatste maanden van 2015 duidelijk geworden na diverse rechtszaken. Werkgevers zijn verplicht om een transitievergoeding te betalen nadat een werknemer na 2 jaar ziekte uit dienst gaat. Dat dit een kronkel in de wet is daar is iedereen het overeens. Een werknemer kan wel na 2 jaar ziekte een WIA uitkering aanvragen en tegelijkertijd...

Lees meer

KOST WAT KOST NAAR DE RECHTER.

Geen dossier en dan? Het is en blijft van belang dat u, als werkgever, beschikt over een goed sluitend dossier. Bovendien heeft u de plicht om de werknemer voldoende in de gelegenheid te stellen om zichzelf bij te scholen. Heeft u dit nagelaten en een mogelijk ontslag speelt dan kan het zijn dat u bij verschijning voor de rechter géén gelijk krijgt en u en uw werknemer elkaar nog steeds onder...

Lees meer

STELT U DE JUISTE VRAGEN?

’s Morgens, op tijd, daar gaat de telefoon: een collega die zich ziek meldt. Vervelend, het is al zo druk en nu ook dit nog. Maar wat doet u? Hoe houdt u de werknemer paraat ondanks zijn/haar afwezigheid en de terechte ziekmelding? Vragen stellen, hoe welke? Enkele voorbeelden: VRAAG JE ALS LEIDINGGEVENDE HOELANG HET VERZUIM GAAT DUREN? IS ER GEÏNFORMEERD WELKE WERKZAAMHEDEN COLLEGA’S...

Lees meer

NO RISK POLIS, WAT HOUDT DIT IN?

No-riskpolis wat is de definitie & betekenis De no-riskpolis is voor bepaalde werknemers van toepassing. De werkgever die een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, krijgt het doorbetaalde loon bij ziekte van UWV geheel of gedeeltelijk vergoed, als de werknemer arbeidsongeschikt (verder: ‘Ziek’) wordt binnen vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking. Behalve een...

Lees meer

PRIVACY OP HET WERK, WAT HOUDT DIT IN?

Het is en blijft zoeken naar gedragsregels voor zowel werknemer als werkgever rondom privacy. Wie mag wat? Wie kijkt mee en hoe doet wordt meegekeken? Welke mediamiddelen mogen worden gecontroleerd? Verstandig is dat iedere medewerker zaken scheidt. Werk is werk, privé blijft privé. In de huidige tijd is het bijna niet meer aan de orde dat je als medewerker binnen werktijd privé zaken moet...

Lees meer

COLLECTIEF ONTSLAG EN TOCH JE TALENTEN BEHOUDEN?

Normaliter moet u bij een ontslagronde, waarbij een groep van medewerkers uit uw organisatie verdwijnt, het afspiegelingsbeginsel toepassen. Sinds 1 juli is er toch wat meer ruimte ontstaan om waardevolle medewerkers te behouden voor uw organisatie. Onder bepaalde voorwaarden is het de werkgever toegestaan om maximaal 10% van de getalenteerde werknemers buiten de afspiegeling te houden bij...

Lees meer

WET WERK EN ZEKERHEID OF ONZEKERHEID?

Ruim 1 maand geleden is de wet werk en zekerheid in gegaan. Vóór 1 juli was er al de nodige ophef onder werknemers met een, soms langdurig, flexcontract. Bij verschillende werkgevers, niet de minste, werden contracten niet verlengd. Op deze wijze werd voorkomen dat er, bijvoorbeeld, een transitievergoeding moet worden betaald. Zo zit de wereld in elkaar! Ondertussen verschijnen er berichten in...

Lees meer

OVER-SPANNING IN UW LIJF

Een overspannen lichaam (burn-out) komt veel en steeds vaker voor. Ruim 1 op de 7 werknemers leidt aan spannings klachten. Gemiddeld blijven deze werknemers 189 dagen thuis. Wie kent het niet? Je wordt overladen met grote hoeveelheden nieuws en informatie, waardoor je het idee hebt dat je constant bij moeten blijven om nog mee te kunnen tellen. Ook social media worden genoemd als bron van...

Lees meer

OPSCHORTING LOONDOORBETALING

Het is en blijft lastig om werknemers te laten inzien hoe er meegewerkt dient te worden aan re-integratie. Of dit nu een bezoek is aan de bedrijfsarts of in overleg met u als leidinggevende of ondernemer, de medewerk(st)er dient ten alle tijden de bereidheid te tonen om mee te werken. Voor meer informatie kunt u terecht onder: ECLI:NL:RBLIM:2014:7965.

Lees meer

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.