Verzuimbedrijf Veenendaal

Regelmatig zijn werkgevers op zoek naar een geschikte arbodienstverlener in de regio, het liefst dicht bij huis. Het is geen eenvoudige opdracht een arbodienstdienstverlener te vinden die kwaliteit en dienstverlening hoog in het vaandeel heeft staan: Bent U tevreden dan zijn wij dat ook! Wij zetten arbodienstverlening in de markt door u mee te nemen in een moderne aanpak waaronder alle bijkomende onderwerpen als Risicio Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), de functie van Preventiemedewerker, maar ook hoe stuurt u op het beste resultaat als het gaat over de relatie werkgever werknemer. Allemaal onderwerpen die op zijn genomen in de nieuwe Arbowet, helaas, het zijn verplichtingen.

Samenwerken met een arbodienst, gecertificeerd of niet? Het blijft zoeken voor veel organisaties.

#1: U schakelt te laat een arbodienst in

Het komt vaak voor dat organisaties te laat de arbodienst inschakelen wanneer zij met verzuim te maken hebben. U denkt dat het misschien niet om langdurig verzuim gaat? U verwacht dat de medewerker met een paar dagen rust wel weer aan het werk kan of u denkt er gewoon niet bij na. Maar het is juist slim om uw arbodienst op tijd te informeren bij verzuim. Op deze manier leert de arbodienst uw organisatie en de medewerkers beter kennen en krijgt u ook eerder proactief advies om het verzuim aan te pakken.

#2: U schakelt de arbodienst niet in bij kort verzuim

Wat veel organisaties vergeten, is dat de arbodienst er niet alleen is om langdurig verzuim samen met u te regelen. Ze zijn er ook om u preventief advies te geven en met u mee te denken over voorkomen van verzuim. Daarom is het ook goed om kort verzuim met uw arbodienst te bespreken. Want kort verzuim leidt tot lang verzuim en mogelijk verloop van medewerkers. Bespreek deze situatie met uw arbodienst en vraag om hun ervaringen. Zij hebben hier dagelijks mee te maken en geven u op basis van hun ervaring en expertise bij vergelijkbare organisaties advies.

#3: U laat de arbodienst al het werk doen

Heeft u uw arbodienst eenmaal ingeschakeld bij een langdurig verzuimgeval? Dan zien we vaak dat werkgevers het initiatief en het werk volledig bij hen neerleggen. Hier heeft u ze toch immers voor ingehuurd? Maar niets is minder waar. U als werkgever bent en blijft verantwoordelijk voor de medewerker die verzuimt en voor een goede en realistische re-integratie. Daarom is het belangrijk om continu met uw arbodienst te blijven schakelen over de verzuimgevallen. Zij adviseren, u neemt de beslissingen.

Door er bovenop te zitten voorkomt u ook dat de arbodienst de verzuimgevallen links laat liggen. De Wet verbetering Poortwachter die het proces bij verzuim bepaalt echter, het liefst wilt u niet zes weken wachten tot uw medewerker een vervolggesprek heeft bij de bedrijfsarts. In deze zes weken bent u de medewerker namelijk kwijt en is de kans op terugkeer kleiner. Door met uw arbodienst in overleg te blijven en er tijd in te steken, mag u ook van hen verwachten dat zij hun best voor u doen.

#4: U spreekt uw verwachtingen niet uit

En met deze verwachtingen gaat het ook vaak mis. Spreekt u uit wat u van de arbodienst verwacht? Bespreekt u dit met hen? Veel organisaties doen dit niet. Enerzijds omdat ze geen idee hebben wat ze mogen verwachten, anderzijds omdat ze ervan uitgaan dat het wel goed komt. Maar in beide gevallen is het des te belangrijker dat u uw verwachtingen voor de samenwerking wel uitspreekt. En weet u niet wat deze zijn, bespreek dit dan ook. Vraag advies van de arbodienst, maar vraag ook advies aan vergelijkbare organisaties.

Door duidelijkheid te creëren in de samenwerking en de verwachtingen uit te spreken, weten jullie beiden goed waar u aan toe bent binnen deze samenwerking. En komen de verwachtingen dan toch niet uit? Dan heeft u een hele goede insteek om hierover het gesprek aan te gaan.

#5: Alles draait om geld

De kosten voor de samenwerking met een arbodienst liggen aan de vorm waar u voor kiest. Heeft u gekozen voor een all-in abonnement, wat al gauw € 140,- per medewerker per jaar kost, dan hoeft u weinig extra kosten te verwachten, als het gaat om de inzet van de bedrijfsarts en de casemanager. U weet precies wat u jaarlijks kwijt bent aan uw arbodienst.

Maar veel organisaties kiezen niet voor deze vorm. Vaker wordt er gekozen voor een basiscontract op basis van verrichtingen. Dan gaat u betalen voor iedere verrichting van de bedrijfsarts, casemanager en andere professionals. Het basisbedrag is een paar tientjes per medewerker per jaar en hiermee bent u aangesloten op het verzuimregistratiesysteem.

Hét grote nadeel van een verrichtingencontract is uw drempel om de arbodienst in te schakelen, u krijgt immers direct een factuur. Gevolg is dat de arbodienst vaak te laat wordt ingeschakeld. Daarnaast zal de arbodienst zich per definitie reactief opstellen en u nooit echt goed leren kennen, wat de samenwerking en het succes natuurlijk niet ten goede komt.

Gemiddeld geven werkgevers overigens elk jaar ongeveer 100 euro per medewerker uit aan arbozorg. Dus eigenlijk kunt u beter voor een all-in abonnement kiezen. Wilt u u ook over de loonschade die u als werkgever hebt bij verzuim geen zorgen maken? Dan verzekert u tegen verzuim.

#6: U evalueert uw samenwerking niet

Een andere veelgemaakte fout is dat u de samenwerking aan het einde van het jaar niet evalueert. En dit is echt zonde. Want de kans is groot dat u redelijk wat geld kwijt bent aan de arbodienst en nog veel meer aan het verzuim zelf. Dan wilt u er ook wel voor zorgen dat u alles uit de samenwerking haalt toch? Stel uzelf daarom deze vragen:

  • Wat verwacht u van de samenwerking?
  • Wat gaat goed en wat gaat minder goed?
  • Wat zou u liever anders zien?
  • Wat wilt u zelf doen en wat wilt u vooral uitbesteden aan de arbodienst?
  • Past het verzuimprotocol en de huidige contractvorm met de arbodienst nog? Wilt u compleet ontzorgd worden of zoveel mogelijk zelf doen?
  • Verwacht u een proactieve houding of wilt u liever zelf aangeven wanneer u iets nodig hebt?