COLLECTIEF ONTSLAG EN TOCH JE TALENTEN BEHOUDEN?

Arbo nieuwsWerk met ons

Normaliter moet u bij een ontslagronde, waarbij een groep van medewerkers uit uw organisatie verdwijnt, het afspiegelingsbeginsel toepassen. Sinds 1 juli is er toch wat meer ruimte ontstaan om waardevolle medewerkers te behouden voor uw organisatie.

Onder bepaalde voorwaarden is het de werkgever toegestaan om maximaal 10% van de getalenteerde werknemers buiten de afspiegeling te houden bij collectief ontslag. Dit is een belangrijke flexibilisering in het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015.

De belangrijkste voorwaarde die aan deze nieuwe regeling is verbonden, is dat het afwijken van het afspiegelingsbeginsel in de CAO geregeld moet zijn.

Dit wil niet zeggen dat deze mogelijkheid zomaar is te regelen, ook dit is weer ingewikkleder dan het op het eerste oog lijkt. Er moet namelijk een ontslagcommissie worden aangesteld en het aanstellen van deze commissie is al een hele klus.

Voordat u enthousiast aan de slag gaat adviseer ik u om de regeling tot op de bodem uit te zoeken. U heeft vast wel een goede personeelsadviseur die u hierover kan informeren. Neemt u anders contact met ons op.

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.