Verzuim

Verzuim is een keuze!

Medewerkers verzuimen en denken dat ze ziek zijn, maar is dit ook zo? De ene medewerker werkt door met dezelfde klachten de ander meldt zich ziek. Het laatste is een gedrag dat leidt tot, in meer of mindere mate, verstoring van het werkproces binnen uw onderneming. De gevolgen van de verstoring kan zijn dat u als ondernemer/leidinggevende verzuim ervaart als belastend. Hoe is het voor u wanneer wij u gaan ondersteunen in het beheersbaar houden danwel het terugdringen van het verzuim binnen uw bedrijf?

Positief en kortstondig

De diversiteit aan verzuimklachten is groot, zo ook de redenen van afwezigheid. De meeste werknemers zijn kortstondig ziek en willen zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit levert voor alle betrokkenen weinig problemen op, behalve wanneer betrokkene zich meerdere keren per jaar ziek meldt.

Aanspreken

Naarmate de werknemer langer ziek blijft of meerdere keren per jaar verzuimt, dan is het belangrijk dat hij of zij op de juiste wijze wordt aangesproken én wordt begeleid door de leidinggevende/ondernemer of de arbodienst.

De Wet verbetering Poortwachter

Om het verzuim in goede banen te leiden heeft de Overheid  de Wet verbetering Poortwachter in het leven geroepen. Wij volgen deze wet en passen deze strikt toe, dit kan u naar 2 jaar begeleiding veel geld schelen. Wij zijn van mening dat het voor iedereen goed is dat medewerker zo spoedig mogelijk re-integreert en het verzuim zo tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen danwel te houden.

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen