Verzuim

Verzuim is een keuze!

Medewerkers die verzuimverlof aanvragen zijn van mening dat zij niet in staat zijn om die dag te kunnen presteren, maar is dit ook zo? De ene medewerker werkt met bepaalde klachten door terwijl de ander verzuimverlof aanvraagt. Het laatste is gedrag dat leidt tot, in meer of mindere mate, verstoring van het werkproces binnen uw onderneming/organisatie. Hoe gaat u om met de gevolgen van de verstoring? Vaak een lastige vraag die niet eenduidig is te beantwoorden. Dit vraagt om verdieping van de case. Hoe is het voor u wanneer wij u hierin ondersteunen?

Positief en kortstondig

De diversiteit aan ziekteklachten is groot, zo ook de redenen van afwezigheid. De meeste werknemers zijn kortstondig ziek en willen zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit levert voor alle betrokkenen weinig problemen op, behalve wanneer betrokkene zich meerdere keren per jaar ziek meldt waardoor te vaak een beroep wordt gedaan op loyale  collega’s. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf want wellicht vertrekt de medewerker die u juist wilt behouden.

Aanspreken

Naarmate de werknemer langer ziek blijft of meerdere keren per jaar verzuimt, dan is het belangrijk dat hij of zij op de juiste wijze wordt aangesproken én wordt begeleid door de leidinggevende/ondernemer en/of de casemanager. Is het medisch? Dan is het aan de bedrijfsarts hoe de cases wordt beoordeeld. Wie welke rol heeft is uiterst belangrijk in de juiste begeleiding en zeggenschap.

De Wet verbetering Poortwachter

Om het verzuim in goede banen te leiden heeft de Overheid  de Wet verbetering Poortwachter in het leven geroepen. Wij volgen deze wet en passen deze strikt toe. Onze ervaring is dat na 2 jaar goede en zorgvuldige begeleiding het u als  bedrijf veel geld kan besparen. Wij zijn van mening dat het voor iedereen goed is dat de medewerker zo spoedig mogelijk re-integreert en het verzuimverlof zo op een aanvaardbaar niveau is te houden.

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen