NO RISK POLIS, WAT HOUDT DIT IN?

Arbo nieuwsWerk met ons

No-riskpolis wat is de definitie & betekenis

De no-riskpolis is voor bepaalde werknemers van toepassing. De werkgever die een werknemer in dienst neemt die onder de no-riskpolis valt, krijgt het doorbetaalde loon bij ziekte van UWV geheel of gedeeltelijk vergoed, als de werknemer arbeidsongeschikt (verder: ‘Ziek’) wordt binnen vijf jaar na aanvang van de dienstbetrekking.

Behalve een daglooncompensatie voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, biedt de no-riskpolis de werkgever bescherming tegen een mogelijke ophoging van zijn gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas, bij uitval binnen de eerste vijf jaren* van het dienstverband van de betreffende werknemer. De kosten van arbeidsuitval ten gevolge van ziekte of gebrek van een werknemer die over de no-riskpolis beschikt (zie de artikelen 29b, 29d en 90 Ziektewet) mogen niet aan de werkgever worden doorberekend, tenzij de eerste arbeidsongeschiktheidsdag buiten de vijfjaarstermijn* ligt.

Aangezien de arbeidsongeschiktheidskosten voor werkgevers fors kunnen oplopen –meer dan 1,5 ton voor één arbeidsongeschikte werknemer is helaas geen uitzondering– is de no-riskpolis verworden tot een belangrijk re-integratie-instrument voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. In de praktijk is lang niet altijd helder of iemand wel of niet onder de doelgroep valt. In dat geval kan de werknemer het UWV om een verklaring vragen.

* Voor welke werknemers geldt de no-riskpolis?
Zie Ensie ’29a’, ’29b’ en ’90 Ziektewet’, ‘Arbeidsgehandicapt’ en ‘Arbeidsbeperkt’. Voor mensen met progressieve of sterk wisselende klachten kan de termijn met nogmaals 5 jaar verlengd worden (zie ‘artikel 29c Ziektewet’). De no-riskpolis is ook van toepassing indien een werkgever een langdurige werkloze (werkloosheid van ten minste 52 weken direct voorafgaand aan indiensttreding) in dienst heeft genomen die geboren is vóór 8 juli 1954; bij uitval in de eerste vijf jaar na indiensttreding geldt de no-riskpolis dan ná 13 weken ziekte (zie Ensie ‘artikel 29d Ziektewet’). Werkgevers die WGA’ers in dienst behouden, kunnen eveneens gebruik maken van n0-risk.

Bron: Paul Lammerts

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.