Verzuim

Verzuim, het kan anders?
Medewerkers die zich ziek melden zijn van mening dat zij niet in staat zijn om die dag te komen werken, maar is dit ook zo? De ene medewerker werkt met bepaalde klachten door terwijl de ander verzuimt. Het laatste is gedrag dat leidt tot, in meer of mindere mate, verstoring van het werkproces binnen uw onderneming/organisatie. Hoe gaat u om met de gevolgen van de verstoring? Vaak een lastige vraag die niet eenduidig is te beantwoorden. Dit vraagt om verdieping van de case. Hoe is het voor u wanneer wij u hierin ondersteunen?

Positief en kortstondig
De diversiteit aan ziekteklachten is groot, zo ook de redenen van afwezigheid. De meeste werknemers zijn kortstondig ziek en willen zo snel mogelijk weer aan het werk. Dit levert voor alle betrokkenen weinig problemen op, behalve wanneer betrokkene zich meerdere keren per jaar ziek meldt waardoor te vaak een beroep wordt gedaan op loyale  collega’s. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf want wellicht vertrekt de medewerker die u juist wilt behouden.

Aanspreken
Naarmate de werknemer langer ziek blijft of meerdere keren per jaar verzuimt, dan is het belangrijk dat hij of zij op de juiste wijze wordt aangesproken én wordt begeleid door de leidinggevende/ondernemer en/of de casemanager. Is het medisch? Dan is het aan de bedrijfsarts hoe de cases wordt beoordeeld. Wie welke rol heeft is uiterst belangrijk in de juiste begeleiding en zeggenschap.

De Wet verbetering Poortwachter
Om het verzuim in goede banen te leiden heeft de Overheid de Wet verbetering Poortwachter in het leven geroepen. Wij volgen deze wet en passen deze strikt toe. Onze ervaring is dat na 2 jaar goede en zorgvuldige begeleiding het UWV het aangeleverde dossier positief zal beoordelen. In het algemeen geldt dat het voor iedereen goed is dat een medewerker zo spoedig mogelijk re-integreert zodat zowel de betrokkene als het bedrijf profiteren van elkaars belang.

Waarmee kunnen wij u (nog meer) helpen?

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.