WANNEER ZIEK/BETERMELDING BIJ HET UWV?

Arbo nieuwsWerk met ons


WANNEER ZIEK/BETERMELDING BIJ HET UWV?

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Moet u uw zieke (ex-)werknemer dan ziek melden bij UWV? Neemt u zelf de beslissing over een eventuele Ziektewet-uitkering? Hoe weet u hoe hoog de uitkering is? Lees meer over de verschillende situaties waarmee u te maken kan krijgen tijdens het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet.

UWV controleert of u de Ziektewet goed uitvoert, en kan u op weg helpen als u (nog) niet aan de richtlijnen voldoet.

Mijn werknemer is ziek

Voor wie, en wanneer doet u ziek- en betermeldingen bij UWV? Er zijn 3 situaties:

  • Is uw werknemer ziek en eindigt zijn dienstverband? Geef dan op de laatste werkdag van het dienstverband van uw werknemer aan UWV door dat hij ziek is. Is uw werknemer ziek geworden binnen 4 weken nadat hij uit dienst ging? Dan valt hij onder de nawerking van de Ziektewet. Hij moet zich dan binnen 2 dagen ziek melden bij u. Uiterlijk op de vierde dag van zijn ziekte meldt u uw werknemer ziek bij ons.
  • Zieke werknemers met een fictief dienstverband, zoals thuiswerkers, leerlingen, stagiairs, aannemers van werk (maar niet in een eigen bedrijf werkzaam), freelancers en provisiewerkers, hebben recht op een Ziektewet-uitkering. Meld hen ziek bij UWV uiterlijk op de vierde dag van ziekte.
  • Eindigt de uitzendovereenkomst als de uitzendkracht zich ziek meldt bij het uitzendbureau? Meld de uitzendkracht dan ziek bij UWV uiterlijk op de vierde dag van zijn ziekte.

Ziek- en beter melden doet u bij voorkeur online via het werkgeversportaal

Bron: UWV

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.