WERDRUK NEEMT TOE, WAT IS UW ERVARING?

Arbo nieuwsWerk met ons

De werkdruk in Nederland neemt toe. Dat signaleert Effectory op basis van recent, grootschalig onderzoek uitgevoerd onder ruim 400.000 medewerkers in Nederland.

In 2012 beoordeelde 68 procent van de Nederlandse medewerkers haar werkdruk als goed. In 2015 is dit afgenomen naar 63 procent en het percentage blijft gestaag dalen.

Ruim een derde van de medewerkers vindt de dagelijkse werkdruk nu te hoog of veel te hoog en op termijn veroorzaakt dit stress.

Gevolgen stress
Medewerkers met een hoge werkdruk lopen voor hun gevoel steeds achter de feiten aan, hoe hard zij ook werken. Hierdoor lopen ze de kans om opgebrand te raken.

Hun emotionele welzijn neemt af en op de lange termijn heeft dit vaak ook lichamelijke gevolgen, zoals hoofdpijn en oververmoeidheid. Werkgevers zien het ziekteverzuim hierdoor toenemen.

Ook de kwaliteit van het geleverde werk kan in de verdrukking komen. De cijfers uit het onderzoek ondersteunen deze bevindingen. Zo blijkt dat de stelling “ik heb voldoende tijd om mijn taken goed uit te voeren” momenteel beoordeeld wordt met een een 5,8.

Ook de stelling “deadlines gaan niet ten koste van de kwaliteit van het werk” scoort laag.

Meer werk met minder mensen
Door de crisis zijn veel organisaties de afgelopen jaren ingekrompen met als gevolg dat er meer werk met minder mensen verzet moet worden.

Medewerkers hebben taken van vertrekkende collega’s overgenomen naast hun eigen werkzaamheden. De personeelsbezetting in organisaties scoort op dit moment een onvoldoende.

Daarnaast is het gangbaar geworden om werk mee naar huis te nemen.

Interesse tonen werkt
Volgens Effectory is de eenvoudigste maar meest doeltreffende oplossing dat werkgevers het gesprek hierover aangaan met hun medewerkers. Zit de crux enkel in de bezetting van de afdeling? Of zijn er ook andere maatregelen die snel voor verbetering kunnen zorgen.

Ook inefficiënte procedures, een onaangename werksfeer, rolonduidelijkheid of onrealistische doelstellingen kunnen werkstress veroorzaken.

Langdurig verzuim
Bij organisaties die werkdruk en stress bespreekbaar maken, ziet Effectory hoe verlichtend het werkt dat er überhaupt naar medewerkers geluisterd wordt.

Ook als het probleem niet meteen opgelost kan worden, verbetert het emotionele welzijn van medewerkers enorm als zij zich opgemerkt en gesteund voelen. Ziekteverzuim en langdurige uitval worden hierdoor voor een groot deel voorkomen

Bron: BG Magazine

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.