WERKNEMERS TEVREDEN OVER ARBODIENSTEN

Arbo nieuwsWerk met ons

Werknemers zijn opnieuw tevreden over het contact met de bedrijfsarts en de casemanager van een arbodienst. Zij voelen zich serieus genomen, vinden dat afspraken worden nagekomen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens.

Dit blijkt uit een door GfK uitgevoerd representatief onderzoek onder een steekproef van 1.000 werknemers.

Weinig inspanning
“We zijn blij met deze mooie cijfers, die zelfs een verbetering laten zien in vergelijking met 2013”, aldus Kick van der Pol, voorzitter van brancheorganisatie OVAL.

Het door GfK uitgevoerde onderzoek richt zich op de waardering van werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst. Ruim tweederde is (zeer) tevreden over de arbodienst. Ze vinden dat de afhandeling van de ziekmelding soepel liep en dat ze daarvoor zelf weinig inspanning hebben hoeven doen.

Voldoende tijd
Ook vinden cliënten dat de casemanager en de bedrijfsarts bij de arbodienst voldoende tijd voor hen hadden.

De bedrijfsarts scoort op vrijwel alle punten hoger dan in 2013. Hij wordt door ruim acht op de tien werknemers uitstekend of goed gewaardeerd op vriendelijkheid, het serieus nemen van verzuim en de duidelijkheid van de gemaakte afspraken.

Driekwart van de werknemers is tevreden over het afwegen van de verschillende belangen door de bedrijfsarts.

Arbeidsomstandighedenspreekuur
Van der Pol: “De toegankelijkheid van de arbodienst wordt door ruim driekwart van de zieke werknemers als positief ervaren. Wij verwachten met het invoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur dat de toegang tot de bedrijfsarts voor alle werkenden wordt verbeterd en dat ook een extra impuls wordt gegeven aan preventie op de werkvloer”.

Bron: Oval

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.