WET WERK EN ZEKERHEID OF ONZEKERHEID?

Arbo nieuwsWerk met ons

Ruim 1 maand geleden is de wet werk en zekerheid in gegaan. Vóór 1 juli was er al de nodige ophef onder werknemers met een, soms langdurig, flexcontract. Bij verschillende werkgevers, niet de minste, werden contracten niet verlengd. Op deze wijze werd voorkomen dat er, bijvoorbeeld, een transitievergoeding moet worden betaald. Zo zit de wereld in elkaar!

Ondertussen verschijnen er berichten in de krant dat de wet zijn uitwerking krijgt, de nieuwe regels worden zondermeer toegepast. Deze week verscheen er in het AD een interview van een medewerkster bij een grootwinkelbedrijf dat de regels toepast zoals het hoort. Zij, een medewerkster van 18 jaar, van plan om een universitaire studie te volgen werkt nu 2 jaar op een tijdelijk contract voor deze grootgrutter. De werkgever beëindigd haar contract in plaats van dat het wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Of ze haar werk niet goed heeft gedaan of niet functioneert, dit is allemaal niet belangrijk. De onderneming wil niet het risico dat ze in de toekomst met vele, duurdere, werknemers opgescheept blijft zitten. Want oh de concurrentie is groot! Dat dit een gewaardeerde collega is met een goed arbeidsethos, TELT NIET.  Natuurlijk wordt ontkend dat de onderneming er niet op uit is om werknemers NIET in vaste dienst te nemen. Toch worden contracten beëindigd.

Nu gaat deze werkneemster “gezond” uit dienst maar zo gaan er ook medewerkers ziek uit dienst, of melden zich binnen 28 dagen na het beëindigen van het contract alsnog ziek, oeps dat is andere kost!

Hoe dit in zijn werk gaat, hierover leest u binnenkort meer!

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.