WIJZIGINGEN 2017

Arbo nieuwsWerk met ons

Op menig terrein vinden er jaarlijks wijzigingen plaats, zo ook in de arbodienstverlening. Welke wijzigingen staan er aan te komen? De genoemde onderwerpen zijn nog niet definitief.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts wordt in de gelegenheid gesteld om zijn vak te professionaliseren. Dit betekent dat hij een bezoek aan de werkplek moet kunnen brengen. Tevens is het ontwikkelen van een heldere klachtenprocedure een must. Werknemers krijgen het recht op een second opinion, kan nu ook al, door een onafhankelijke bedrijfsarts (meestal van een andere arbodienst). De werknemer krijgt meer vrije toegang tot een bedrijfsarts, sterker de werknemer mag uit eigen beweging de bedrijfsarts consulteren.

De preventiemedewerker

Voor bedrijven/organisaties met 25 of meer medewerkers is het verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Deze medewerker krijgt de verplichting om overleg te voeren met de arbodienst/bedrijfsarts.

Arbodienstcontracten

Werkgevers worden verplicht om een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Wordt dit vergeten dan loopt de ondernemer de kans dat hij/zij wordt beboet. De overheid heeft besloten om hier streng op toe te zien.

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.