Uw Arbodienst vanaf morgen?

  • Aantrekkelijk verrichtingentarief van €25,- per medewerker, per jaar
  • Vaste casemanager, 5 dagen per week
  • Inmiddels 8 jaar succesvol in de markt
  • Binnen 24 uur weet u waar u met uw vragen aan toe bent
  • Werkgevers maken gebruik van onze uitgebreide dienstverlening

Adres

Agro Business Park 20
6708 PW WAGENINGEN

In hoeverre heeft u de RI&E aangepast?

Naar aanleiding van de Corona uitbraak heeft het ministerie van SZW aanvullende eisen gesteld aan de RI&E. Welke dit zijn kunt u lezen op onze berichten pagina. Tevens kunt u zelf op de site van SZW informatie vinden over de te nemen maatregelen.

Naast de verplichting van een arbodienst is het bezitten van een Risico Inventarisatie & Evaluatie en het aanstellen van een Preventiemedewerker in de arbowet opgenomen

Arbodienstverlening

Bent u op zoek naar een arbodienstverlener die zowel positief als effectief met uw medewerkers in gesprek gaat over een ziekmelding? Voor veel werkgevers en/of leidinggevenden is het voeren van een goed en resultaatgericht verzuimgesprek geen dagelijkse bezigheid. Hoe voert u een verzuimgesprek met als resultaat dat alle betrokkenen tevreden zijn? Er is géén standaard protocol voor het voeren van een goed gesprek, het belang voor u als werkgever is: hoe snel kan de werknemer weer zijn/haar werkzaamheden oppakken? Wilt u uw verzuim en de verzuimkosten terugdringen, neem dan contact met ons op.

Bedrijfsarts o.a. in Wageningen

Sinds 2018 houdt een bedrijfsarts (BIG) spreekuur op onze kantoorlocatie in Wageningen. Een keer per 2 weken is hij aanwezig. Wanneer uw bedrijf in de Valleiregio is gevestigd dan kan dit voor u interessant zijn. Dichtbij, op korte termijn en zorgvuldig. Verder maken wij gebruik van een landelijk opererende bedrijfsartsenorganisatie. Dit heeft als voordeel dat wanneer een werknemer niet in deze regio woonachtig is, er dan een bedrijfsarts in de buurt beschikbaar is. Dit geldt ook wanneer uw bedrijf op diverse locaties is gehuisvest. Tevens hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijfsarts in Nijmegen en Den Bosch.

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.

Randvoorwaarden ziekmelding

Zijn betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden bij een melding? Voorbeelden zijn: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het melden van de ziekmelding door de werknemer. Vindt de melding zowel tijdig als telefonisch plaats zodat u als werkgever/leidinggevende de nodige maatregelen kunt treffen? Wordt hieraan voldaan? Vervolgens levert u de melding digitaal bij ons aan en stemmen wij met u af over de aanpak.

Kosten verzuimdag en Preventie

Bent u op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost? Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie bedragen de kosten al snel € 250,- per dag. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat deze kosten worden voorkomen dan wel verlaagd? Met het introduceren van Preventiegesprekken kan terugdringing van het zogenaamde grijze verzuim worden bereikt. Wat grijs verzuim precies inhoudt, hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Registratie van plezier

Verzamelt u maandelijks de productiviteitscijfers? De pleziercijfers mogen dan zeker niet ontbreken!