U wilt klant worden omdat u:

  • Op zoek bent naar een gecertificeerde Vertrouwenspersoon
  • Een vaste casemanager wenst, die 5 dagen per week voor zowel de werkgever als de werknemer beschikbaar is
  • Een landelijke dekking krijgt, met o.a. BIG geregistreerde bedrijfsartsen
  • Binnen 24 uur antwoord krijgt op uw verzoek en/of vragen
  • Een aantrekkelijk verrichtingentarief van € 27,- per medewerker, per jaar kunt afsluiten.

Adres

Binnenhaven 1
6709 PD  WAGENINGEN

In hoeverre heeft u de RI&E aangepast?

Naar aanleiding van de Corona uitbraak heeft het ministerie van SZW aanvullende eisen gesteld aan de RI&E. Welke dit zijn kunt u lezen op onze berichten pagina. Tevens kunt u zelf op de site van SZW informatie vinden over de te nemen maatregelen.

Naast de verplichting van een arbodienst is het bezitten van een Risico Inventarisatie & Evaluatie en het aanstellen van een Preventiemedewerker in de arbowet opgenomen

Arbodienstverlening

Bent u op zoek naar een arbodienstverlener die zowel positief als effectief met uw medewerkers in gesprek gaat over een verzuimmelding? Graag gaan wij dit voor u doen. Voor menig werkgever en/of leidinggevenden is het voeren van een goed en resultaatgericht verzuimgesprek best ingewikkeld. Hoe voert u een verzuimgesprek met als resultaat dat alle betrokkenen tevreden zijn? Er is géén standaard protocol voor het voeren van een goed gesprek, het belang voor u als werkgever is: hoe snel kan de werknemer zijn/haar werkzaamheden weer oppakken? Voor de werknemer is het van belang dat de werkgever de juiste randvoorwaarden hanteert. Wilt u, als werkgever zowel het verzuim als de verzuimkosten terugdringen tot een aanvaardbaar niveau? Neemt u dan contact met ons op.

Bedrijfsarts o.a. in Wageningen

Niet alleen houdt een bedrijfsarts (BIG) spreekuur op onze kantoorlocatie in Wageningen. Eens per 2 weken is hij aanwezig! Is uw bedrijf in de Valleiregio gevestigd? Voor u geldt: dichtbij en snel beschikbaar, wie wil dit niet? Tevens hebben wij een overeenkomst met een landelijk opererende bedrijfsartsenorganisatie. Dit heeft als voordeel dat wanneer een werknemer niet in de buurt van uw bedrijf woonachtig is, er toch een bedrijfsarts in de buurt beschikbaar is. Dit geldt ook wanneer uw bedrijf op diverse locaties is gehuisvest. Tevens hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijfsarts in Nijmegen en Den Bosch.

VINDT U HET VERZUIM IN UW BEDRIJF TE HOOG?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachtte? Informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.

Randvoorwaarden ziekmelding

Zijn betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden bij een ziekmelding? Waar moet u aan denken? Essentieel zijn: Tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het melden van de ziekmelding door de werknemer. Vindt de melding zowel tijdig als telefonisch plaats zodat u als werkgever/leidinggevende de nodige maatregelen kunt treffen? Wordt hier allemaal aan voldaan? Log dan in in ons verzuimsysteem (Compucase) vervolgens stemmen wij met u af over de aanpak.

Kosten verzuimdag en Preventie

Bent u op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost? Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie bedragen de kosten al snel € 250,- per dag. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat deze kosten worden voorkomen dan wel verlaagd? Met het introduceren van Preventiegesprekken kan terugdringing van het zogenaamde grijze verzuim worden bereikt. Wat grijs verzuim precies inhoudt, hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Registratie van plezier

Verzamelt u maandelijks de productiviteitscijfers? De pleziercijfers mogen dan zeker niet ontbreken!