VERZUIM IN UW BEDRIJF ZO LAAG MOGELIJK?

lees meer

In hoeverre heeft u de RI&E aangepast?

Naar aanleiding van de Corona uitbraak heeft het ministerie van SZW aanvullende eisen gesteld aan de RI&E. Welke dit zijn kunt u lezen op onze berichten pagina. Tevens kunt u zelf op de site van SZW informatie vinden over de te nemen maatregelen.

Heeft u nog geen overeenkomst met een arbodienst? Sinds 1 juli 2017 bent u als werkgever, met personeel in dienst, verplicht om dit te regelen. Deze wettelijke verplichting geldt vanaf één medewerker, ongeacht het aantal contracturen.  Naast de verplichte arbodienst is bijna altijd een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) een must.                                                                                                                                                                                                            

Arbodienstverlening

Bent u op zoek naar een arbodienstverlener die zowel positief als effectief met uw medewerkers in gesprek gaat over een ziekmelding? Voor veel werkgevers en/of leidinggevenden is het voeren van een goed en resultaatgericht verzuimgesprek geen dagelijkse bezigheid. Hoe voert u een verzuimgesprek met als resultaat dat alle betrokkenen tevreden zijn? Er is géén standaard protocol voor het voeren van een goed gesprek, het resultaat is uiteindelijk: hoe snel kan de werknemer weer zijn/haar werkzaamheden oppakken? Wilt u uw verzuim en de verzuimkosten terugdringen, neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 0317-414 262 of per e-mail: info@attentusverzuim.nl.

Bedrijfsarts o.a. in Wageningen

Sinds 2018 houdt een bedrijfsarts (BIG) spreekuur op onze kantoorlocatie in Wageningen. Een keer per 2 weken is hij aanwezig. Wanneer uw bedrijf in de Valleiregio is gevestigd dan kan dit voor u interessant zijn. Dichtbij, op korte termijn en zorgvuldig. Verder maken wij gebruik van een landelijk opererende bedrijfsartsenorganisatie. Dit heeft als voordeel dat wanneer een werknemer niet in deze regio woonachtig is, er dan een bedrijfsarts in de buurt beschikbaar is. Dit geldt ook wanneer uw bedrijf op diverse locaties is gehuisvest. Tevens hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met een bedrijfsarts in Nijmegen en Den Bosch.

Randvoorwaarden verzuimverlof

Zijn betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden bij een melding? Voorbeelden zijn: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het aanvragen van verzuimverlof door de werknemer. Vindt de melding zowel tijdig als per telefoon plaats zodat u als werkgever/leidinggevende de nodige maatregelen kunt treffen? Wordt hieraan voldaan? Vervolgens levert u de melding digitaal bij ons aan en stemmen wij met u af over de aanpak.

Kosten verzuimdag en Preventie

Bent u op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost? Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie bedragen de kosten al snel € 250,- per dag. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat deze kosten worden voorkomen dan wel verlaagd? Met het introduceren van Preventiegesprekken kan terugdringing van het zogenaamde grijze verzuim worden bereikt. Wat grijs verzuim precies inhoudt, hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Registratie van plezier

Verzamelt u maandelijks de productiviteitscijfers? De pleziercijfers mogen dan zeker niet ontbreken!

 

Vindt u het verzuim in uw bedrijf te hoog?

Wilt u het verzuim binnen uw organisatie terugdringen en hebben alle inspanningen tot nu toe niet gebracht wat u er van verwachte? Bel met ons op 0317 414 262 en informeer naar onze aanpak of vraag direct een offerte aan.

offerte aanvragen
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht