VERZUIM IN UW BEDRIJF ZO LAAG MOGELIJK?

lees meer

Beste lezer,

U heeft vast een goede reden waarom u onze site bezoekt? Zoekt u een organisatie die, net als u, het leveren van kwaliteit en het nakomen van afspraken als vanzelfsprekend beschouwd? Bent u op zoek naar aanvullende informatie over verzuim omdat er een probleem is ontstaan met een werknemer, wiens gedrag te wensen overlaat? Heeft u nu een contract met een arbodienst die problemen niet naar tevredenheid oplost zowel voor u als werkgever en/of voor uw werknemer? Zoekt u een onderneming die, net als u, met passie en betrokkenheid haar werk doet,  zodat u zelf kunt blijven focussen op uw werkzaamheden? Wij bieden u deze mogelijkheden. Bij ons draait het om: snel schakelen,  korte lijnen en denken in oplossingen. Klanten waarderen onze persoonlijke aanpak, betrokkenheid, kennis en oplossingsgerichtheid en daar zijn wij trots op. Herkent u uzelf hierin neem dan contact met ons op. Op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 staan wij voor u klaar.

Verzuim, hoe pakt u dit aan?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt en de betreffende eigenaar/leidinggevende stelt zich de  vragen: is deze persoon (alweer) ziek of verzuimt hij of zij? hoe dien ik nu te handelen? Het beoordelen van deze melding gaat o.a. over de vraag: waarom meldt deze werknemer zich met deze klachten ziek en hoe kan ik verifiëren of is deze persoon daadwerkelijk niet in staat om te werken? Wat moet ik doen, wat mag ik vragen en zijn er alternatieven? Enkele tips om het gesprek mee te beginnen. Hoe is de relatie tussen u en de werknemer? Stelt u de juiste, OPEN, vragen? Wat doet u anders tijdens een dergelijk gesprek in vergelijk met de normale contact omstandigheden? Een stukje reflectie over het stellen van vragen kan zeker geen kwaad waardoor de medewerker zich erkent voelt.

Vaak is het voor zowel de leiding als de werknemer niet duidelijk waar de grens ligt tussen werken en vrijgesteld (lees ziek) worden van werk. Wij begeleiden u in de juiste aanpak waarbij de Wet verbetering Poortwachter nauwgezet wordt gevolgd.

Anders

Wilt u samenwerken met AttentusVerzuim? Wij zijn er op uit om, bij uw organisatie, zowel de aanpak van het verzuim/ arbo te verbeteren en/of de kosten van verzuim/arbo zo laag mogelijk te houden danwel te krijgen. Belangrijk is om bij de aanpak van het verzuim in te zetten op de-medicaliseren. Dit kan, maar dan: hoe pakt u dit in de praktijk aan? Wat is de rol van de bedrijfsarts binnen uw organisatie/afdeling?  Of heeft u al een tijd een dossier onder handen waarmee u geen kant op kunt. Deze zogenaamde “pijndossiers” groeien maar door en wanneer er niets gebeurt heeft dit tot gevolg dat het u veel geld kan kosten. De aanpak van een pijndossier is vaak kostbaar maar het stil laten liggen en er niet naar omkijken kan wel eens eindigen met een forse rekening (loonsanctie) van het UWV. Menig ondernemer heeft dit inmiddels ondervonden.

Verzuimgesprek

Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de gestelde randvoorwaarden voor een verzuimmelding zoals: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het ziek melden door de werknemer. Deze punten zijn een belangrijke basis in het voeren van een vruchtbaar verzuimgesprek. Consequent zijn is een belangrijke voorwaarde. Zodra willekeur intreedt wordt het een stuk lastiger om medewerkers aan te spreken. Belangrijk is om de regels van te voren te bespreken, daarna kunt u  de werknemer aanspreken. Met de introductie van deze aanpak is de omslag naar meer preventie binnen uw organisatie een stap in de goede richting.

Communicatie

Iedereen communiceert maar zijn we op elkaar afgestemd? Bent u als ondernemer en/of als leidinggevende goed op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer? Zijn beide partijen op de hoogte van elkaars verwachtingen? Andersom draagt de medewerker er aan bij door gemaakte afspraken na te komen? Is de werknemer voldoende gemotiveerd of wordt hij of zij ergens door belemmerd?  Zodra betrokkenen gaan ervaren hoe het is om van persoonlijke knelpunten op de hoogte te zijn dan ligt het voor de hand dat ziek melden/verzuim geen issue meer is. Ziek zijn heeft dan geen lading meer en er ontstaat begrip bij elkaar. Een consequent en transparante aanpak/begeleiding kan veel problemen voorkomen.

Kosten

Menig ondernemer/leidinggevende is niet op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost. Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie is het bedrag van € 250,-, per dag, geen uitzondering. Dit zijn puur de loonkosten. Wanneer de kosten van vervanging, frustratie, on-collegialiteit, extra werkdruk worden meegenomen dan kost u dit veel meer (tot factor 3). Verwerkt u dit in de kostprijsberekening? Hoe verhouden de kosten van verzuim zich tot de kosten die door de arbodienst in rekening worden gebracht, staat u daar bij stil?

Herkent u zich in deze voorbeelden maar u beschikt niet over de tools om het verzuim, binnen uw organisatie, beheersbaar te houden en zo het terugdringen van verzuim succesvol aan te pakken, neem dan contact met ons op.

Registratie van plezier

Hanteert u excelsheets voor de productiviteit van uw medewerkers? Hanteert u óók excelsheets met daarin weergegeven met hoeveel plezier uw medewerkers hun werk doen?

Tot slot: Ziek is ziek, verzuim vraagt om overleg en begrip bij elkaar! Welke keuze maakt u?

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht