VERZUIM IN UW BEDRIJF ZO LAAG MOGELIJK?

lees meer

Sinds 1 juli 2017 is voor iedere werkgever, die personeel IN dienst heeft, een contract met een arbodienst verplicht!

Verzuimbegeleiding

Bent u op zoek naar een dienstverlener die zodanig positief en effectief met uw medewerkers in gesprek weet te gaan over Verzuim dat er positieve resultaten worden behaald in het terugdringen van Verzuim en verzuimkosten.  Voor veel werkgevers en of leidinggevenden is het voeren van een goed en resultaat gericht verzuimgesprek geen dagelijkse kost. Heeft u nu een contract met een Arbodienst die de voor u belangrijke knelpunten niet naar tevredenheid oplost, bel: 0317-414 262 of mail: info@attentusverzuim.nl. Op alle werkdagen staan wij voor u klaar.

Andere arbodienstverlener

Waarom samenwerken met Attentus Verzuim? Wij zijn er op uit om, bij uw organisatie, zowel de aanpak van het verzuim/ arbo te verbeteren en de kosten van verzuim/arbo zo laag mogelijk te houden dan wel te krijgen. Belangrijk is om bij de aanpak van het verzuim in te zetten op de-medicaliseren. Dit kan, maar dan: hoe pakt u dit in de praktijk aan? Wat is de rol van de bedrijfsarts binnen uw organisatie/afdeling? U kunt ons hierover aanspreken, dan bespreken wij met u wat passende oplossingen zijn voor uw organisatie.

Verzuimgesprek

Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden voor een verzuimmelding? Voorbeelden als: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het ziek melden door de werknemer. Deze punten vormen een belangrijke basis in het voeren van een constructief verzuimgesprek. Belangrijk is om de regels van te voren te bespreken, daarna kunt u betrokkene er op aanspreken.

Communicatie

Iedereen communiceert maar, zijn we op elkaar afgestemd? Bent u als ondernemer of als leidinggevende goed op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer? Zijn beide partijen op de hoogte van elkaars verwachtingen? Andersom, draagt de medewerker er aan bij door de gemaakte afspraken na te komen? Is de werknemer voldoende gemotiveerd of wordt hij of zij ergens door belemmerd?  Zodra betrokkenen gaan ervaren hoe het is om van belangrijke persoonlijke knelpunten op de hoogte te zijn dan ligt het voor de hand dat het ziek melden geen issue meer hoeft te zijn.

Kosten verzuimdag

Menig leidinggevende is niet op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost. Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie is het bedrag van € 250,-, per dag, geen uitzondering. Dit zijn puur de loonkosten. Wanneer de kosten van bijvoorbeeld vervanging, extra werkdruk of ontevreden klanten worden meegewogen dan kost een zieke medewerker u veel meer (tot factor 3). Verwerkt u dit in de kostprijsberekening? Hoe verhouden de kosten van verzuim zich tot de kosten die door de arbodienst in rekening worden gebracht, staat u daar bij stil?

Registratie van plezier

Hanteert u excelsheets voor de productiviteit van uw medewerkers? Hanteert u óók excelsheets met daarin weergegeven met hoeveel plezier uw medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren?

 

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht