VERZUIM IN UW BEDRIJF ZO LAAG MOGELIJK?

lees meer

Verzuim begeleiding

Bent u zoek naar een organisatie die, net als u, het leveren van kwaliteit en het nakomen van afspraken als vanzelfsprekend beschouwt? Wilt u meer informatie over verzuim omdat er een probleem is ontstaan met een werknemer, wiens gedrag te wensen overlaat? Neem contact met ons op want dan kunnen wij u uitgebreid informeren. Heeft u nu een contract met een arbodienst die belangrijke knelpunten niet naar tevredenheid oplost voor zowel u als werkgever en/of voor uw werknemer? Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 kunt u met vragen bij ons terecht.

Verzuim, hoe pakt u dit aan?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt en de betreffende eigenaar/leidinggevende stelt zich de  vragen: is deze persoon (alweer) ziek of verzuimt hij of zij? Hoe dien ik nu te handelen? Het beoordelen van deze ziekmelding gaat o.a. over de vraag: waarom meldt deze werknemer zich met deze klachten ziek en hoe kan ik verifiëren of deze persoon daadwerkelijk niet in staat is om te werken? Wat moet ik doen, wat mag ik vragen en zijn er alternatieven? Belangrijke vraag: hoe is de relatie tussen u en de werknemer? Wat doet u anders tijdens een dergelijk gesprek in vergelijk met de normale contact momenten?

Andere arbodienstverlener

Waarom samenwerken met Attentus Verzuim? Wij zijn er op uit om, bij uw organisatie, zowel de aanpak van het verzuim/ arbo te verbeteren en de kosten van verzuim/arbo zo laag mogelijk te houden dan wel te krijgen. Belangrijk is om bij de aanpak van het verzuim in te zetten op de-medicaliseren. Dit kan, maar dan: hoe pakt u dit in de praktijk aan? Wat is de rol van de bedrijfsarts binnen uw organisatie/afdeling? U kunt ons hierover aanspreken, dan bespreken wij met u wat passende oplossingen voor uw organisatie zijn.

Verzuimgesprek

Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden voor een verzuimmelding? Voorbeelden als: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het ziek melden door de werknemer. Deze punten zijn een belangrijke basis in het voeren van een constructief verzuimgesprek. Belangrijk is om de regels van te voren te bespreken, daarna kunt u  de werknemer aanspreken.

Communicatie

Iedereen communiceert maar zijn we op elkaar afgestemd? Bent u als ondernemer of als leidinggevende goed op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer? Zijn beide partijen op de hoogte van elkaars verwachtingen? Andersom, draagt de medewerker er aan bij door de gemaakte afspraken na te komen? Is de werknemer voldoende gemotiveerd of wordt hij of zij ergens door belemmerd?  Zodra betrokkenen gaan ervaren hoe het is om van belangrijke persoonlijke knelpunten op de hoogte te zijn dan ligt het voor de hand dat ziek melden geen issue meer is.

Kosten verzuimdag

Menig leidinggevende is niet op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost. Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie is het bedrag van € 250,-, per dag, geen uitzondering. Dit zijn puur de loonkosten. Wanneer de kosten van vervanging, frustratie, on-collegialiteit, extra werkdruk worden meegenomen dan kost u dit veel meer (tot factor 3). Verwerkt u dit in de kostprijsberekening? Hoe verhouden de kosten van verzuim zich tot de kosten die door de arbodienst in rekening worden gebracht, staat u daar bij stil?

Registratie van plezier

Hanteert u excelsheets voor de productiviteit van uw medewerkers? Hanteert u óók excelsheets met daarin weergegeven met hoeveel plezier uw medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren?

 

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht