VERZUIM IN UW BEDRIJF ZO LAAG MOGELIJK?

lees meer

Laatste Update Coronaperiode

Onze beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) heeft een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten.

Dit advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland.

Het doel van de aanscherping is om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en zowel onze medewerkers als uw medewerkers te beschermen.

Advies spreekuren tot maandag 6 april 2020:

Voortvloeiend uit maatregelen voor de algemene volksgezondheid adviseert de NVAB bedrijfsartsen om één-op-één spreekuurcontacten zo veel mogelijk te vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand.

Wij hebben dit advies van de NVAB voor al onze bedrijfsartsen doorgevoerd.

Heeft u nog geen overeenkomst met een arbodienst? Sinds 1 juli 2017 bent u als werkgever verplicht om dit te regelen. Deze wettelijke verplichting geldt vanaf één medewerker, ongeacht het aantal contracturen! Deze verplichting geldt ook voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bent u op zoek naar een betrouwbare dienstverlener, neem dan contact met ons op.                                                                                                                                                                                                              

Arbodienstverlening

Bent u op zoek naar een arbodienstverlener die zowel positief als effectief met uw medewerkers in gesprek gaat over een ziekmelding? Voor veel werkgevers en/of leidinggevenden is het voeren van een goed en resultaatgericht verzuim/verlofgesprek geen dagelijkse bezigheid. Hoe voert u een verzuimgesprek met als resultaat dat alle betrokkenen tevreden zijn? Er is géén standaard protocol voor het voeren van een goed gesprek, daarvoor zijn te veel onderwerpen van belang. Welke dat zijn, dat vertellen wij u graag. Wilt u uw verzuim en de verzuimkosten terugdringen, neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 0317-414 262/06-2049 8879 of per e-mail: info@attentusverzuim.nl.

Bedrijfsarts o.a. in Wageningen

Sinds 2018 houdt een van onze bedrijfsartsen spreekuur in Wageningen. Een keer per 2 weken is hij aanwezig. Wanneer uw bedrijf in de Valleiregio is gevestigd dan kan dit voor u interessant zijn. Dichtbij, op korte termijn en zorgvuldig. Uiteraard is hij BIG geregistreerd, een voorwaarde voor zowel u als klant en voor ons als dienstverlener. Verder maken wij gebruik van een landelijk opererende bedrijfsartsenorganisatie. Dit heeft als voordeel dat wanneer een werknemer niet in deze regio woonachtig is, er toch een bedrijfsarts in de regio beschikbaar is. Dit geldt ook wanneer u op diverse locaties bent gehuisvest. Tevens werken wij samen met enkele vrijgevestigde bedrijfsartsen in Nijmegen en Den Bosch.

Randvoorwaarden verzuimverlof

Zijn betrokkenen op de hoogte van de randvoorwaarden bij een melding? Voorbeelden als: tijdstip, meldingsmethode, bij wie en het aanvragen van verzuimverlof door de werknemer. Vindt de melding zowel tijdig als per telefoon plaats zodat u als werkgever/leidinggevende de nodige maatregelen kunt treffen? Wordt hieraan voldaan? Vervolgens levert u de melding digitaal bij ons aan en stemmen wij met u af over de aanpak.

Kosten verzuimdag en Preventie

Bent u op de hoogte wat een verzuimdag, gemiddeld, kost? Afhankelijk van het salarisgebouw binnen uw organisatie bedraagt dit al snel € 250,-, per dag. Hoe kunt u er nu voor zorgen dat deze kosten worden voorkomen danwel verlaagd, want het is een utopie om het verzuim op Nul te krijgen. Met het introduceren van Preventiegesprekken kan terugdringing van in ieder geval grijs verzuim worden bereikt. Wat grijs verzuim precies inhoudt daarover gaan wij graag met u in gesprek.

Registratie van plezier

Verzamelt u maandelijks de productiviteitscijfers? Verzamelt u dan ook met hoeveel plezier uw medewerkers iedere dag op het werk verschijnen? Uitdaging?

 

Het verzuim in uw bedrijf kan ook omlaag!

Wij brengen het verzuim in uw bedrijf terug. Bel ons op 0317 414 262 of vraag een offerte aan.

offerte aanvragen
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht
Attentus Verzuim, begeleiden met aandacht